KiWi

aktuellt

BARA ETT GOTT RÅD – AV JOHAN CRONEMAN


Bonniers

Borås

AG

Restaurang AG på Kungsholmen i Stockholm öppnades åter med ny inredning och nya ägare 2012. KiWi kommer att ha det löpande ansvaret för konsten. 

Oscar Properties

Oscar Properties omvandlade 2007 ett tidigare kontorshus på Gärdet i Stockholm till lägenheter.

Clarion Hotel Stockholm

Clarion Hotel Stockholm har sedan det stod färdigt 2004 aktivt använt konsten som en del av marknadsföringen och profileringen. KiWi har sedan öppningen haft det löpande ansvaret, vilket resulterat i ett antal spännande projekt av skiftande karaktär.

Operakällaren

Sedan 2004 har KiWi haft det övergripande ansvaret för konsten på Operakällaren. Samarbetet inleddes med uppdraget att ansvara för konst och design vid renoveringen av Operaterassen. Därefter har KiWi bland mycket annat ansvarat för omgestaltningen av Entresolvåningen, Operabaren samt utställningsprogrammet på Verandan.

Falkenberg

På uppdrag av Falkenbergs kommun har KiWi sedan 2005 gjort ett antal projekt av mycket skiftande karaktär.

Karlskrona

Karlskrona kommun gav 2006 KiWi i uppdrag att arrangera en sommarutställning.

IKEA

På uppdrag av IKEA har KiWi tagit fram två kollektioner med bilder av samtida svenska konstnärer.

Roschier

Roschier är en av Nordeuropas ledande advokatbyråer, den grundades i Helsingfors 1936. När Stockholmskontoret öppnades 2005 stod KiWi för den konstnärliga utsmyckningen.

Christian Berner Invest

Christian Berner Invest AB är ett familjeägt investeringsföretag grundat 1897. KiWi anlitades som ansvarig för den konstnärliga gestaltningen av de nya lokalerna i Mölnlycke och i Göteborg.

Vimmerby

I Vimmerby hade KiWi projektansvaret för de två skulpturer som skapades till minne av Astrid Lindgren.

Sturehof

Den anrika restaurangen på Stureplan, som grundades 1897, har genom åren bytt skepnad ett antal gånger. Bakom det nuvarande och mest lyckade gestaltningen står arkitekten Jonas Bohlin. Franskt brasseri möter svensk skärgårdskrog i restaurangen som alltid sjuder av liv. Sedan 2007 har KiWi varit ansvariga för konsten på Sturehof. Vi har gjort utställningar i matsalen, väggmålningar i galleriet och köpt in verk till restaurangens permanenta samling.

Cederquist

Advokatfirman Cederquist flyttade till nya lokaler på Blasieholmen i december 2007, KiWi ansvarade för den konstnärliga gestaltningen i samarbete med Thomas Eriksson Arkitekter.

H&M

Hösten 2007 fick KiWi i uppdrag att ta hand om utsmyckningen av HMs nya huvudkontor på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Det beslöts att det i anslutning till huvudentrén skulle göras ett platsspecifikt verk. Fyra konstnärer bjöds in till ett parallellt skissuppdrag. Dessutom skulle ett antal konstverk köpas in för placering på andra platser i huset. Konsten kompletterades med bilder ur HMs historia, valda, monterade och placerade av KiWi.

Varberg

I Varberg leder KiWi det konstnärliga arbetet i flera större fasta projekt parallellt med att vi ansvarar för en del av utställningsverksamheten på Varbergs konsthall. 

Dramaten

Nationalscenen har tagit hjälp av KiWi för att genomföra en serie subtila förändringar av den lilla scenens foajé.

Fastighetsverket

Stockholm slott förvaltas av Statens fastighetsverk och står inför en mycket stor renovering.

Härryda kommun

Härryda kommun bygger en ny trafikplats i Landvetter.

Akademiska Hus

Akademiska Hus äger och förvaltar de fastigheter som hyrs av bland andra Linköpings universitet. Sedan 2004 har KiWi fungerat som företagets konstnärliga rådgivare, vilket har resulterat i både inköp, utställningar och större gestaltningsprojekt.

SL

På uppdrag av och i samarbete med SL (Storstockholms lokaltrafik) tog KiWi 2005 fram en teknisk lösning för filmvisning på Skanstulls tunnelbanestation. KiWi hade programansvaret fram till 2007.

Om KiWi

Människans behov att smycka sin omgivning är djupt rotad. Allt från torrdasset på landet till storstadens torg och parker. Offentligt och privat, sjukhus, tunnelbanor, kontor och kulvertar - överallt ser vi bilder, reklam, konst och klotter. Att idag hitta en plats fri från bilder och dekoration är svårt. De mellanrum samhället lämnat efter sig fylls effektivt igen av affischer, tags och graffiti. 


I den privata sfären, i hemmet och det egna arbetsrummet ska naturligtvis den personliga smaken råda. Men i vår gemensamma offentliga miljö krävs mer: en erfarenhet och kunskap av offentlig gestaltning. Tyvärr ligger den konstnärliga utsmyckningen ofta långt ner i prioriteringen och får tas hand om av någon på arbetsplatsen som är lite extra intresserad. Hade frågan gällt en ny ventilationsanläggning eller ett nytt inbrottslarm hade det varit en självklarhet att kalla in professionell hjälp. Med detta som bakgrund bildade vi 2004 KiWi.


Innan det hade vi under sex år, parallellt med våra egna konstnärskap, verkat som projektledare på Statens konstråd. Ett arbete som gav oss ovärderliga kunskaper om konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet. Vi hade genom våra projekt lärt oss allt om byggprocesser, samarbetsprojekt, kontraktsskrivning, hängning och dokumentation. Allt vilande på en solid grund av egna konstnärliga erfarenheter.


Med vårt unika kontaktnät av konstnärer, arkitekter och gallerister kan vi på bred front ta oss an uppdrag på alla nivåer. Allt från ett enskilt verk i receptionen till gestaltningsmässiga helhetslösningar.


KiWi kan erbjuda mycket annat också. Vi håller föredrag, anordnar utställningar, seminarier och kurser. Inventerar, kompletterar och hänger om befintliga samlingar. Hjälper både erfarna och nya samlare att hitta rätt verk av rätt konstnär till rätt pris. 


Att satsa på konst är en förhållandevis billig och kostnadseffektiv investering. Att mäta resultatet är naturligtvis svårt, förmodligen omöjligt. Men att det finns där i form av publicitet och extra uppmärksamhet är oomtvistat. Utöver det självklara värdet: att få en vacker och intressant offentlig miljö, som väcker nyfikenhet och engagemang.

John Mattson

Under 2014 inledde KiWi ett spännande samarbete med fastighetsbolaget John Mattson på Lidingö.

KiWi

KiWi är ett av Sveriges ledande företag inom konstnärlig miljögestaltning. Med vårt unika kontaktnät av konstnärer, arkitekter och gallerister kan vi ta oss an uppdrag på alla nivåer: stora och små, offentliga och privata, tillfälliga och permanenta.
info@kiwiab.se 08 30 59 65